Galerie

Tento web je prezentací ASSociace Kubinstadt sdružující skupinu výtvarníků s centrem v Litoměřicích. Jedním z prvotních záměrů spolku bylo zviditelnění génia umělce Alfreda Kubina a také prezentace dalších umělců s kořeny v Litoměřicích. Stránky jsou koncipovány předně jako galerie členů spolku, a také jako informační blog zviditelňující aktivity spolku.


 
 

ASSociace Kubinstadt, z. s. je spolek, které v rámci litoměřického regionu vyvíjí aktivity zaměřené na podporu umělecky orientovaných osobností. Pomáháme organizovat výstavy i jiné formy prezentace místní tvořivé subkultury.

Chceme poskytnout prostor pro sdílení základních informací o jednotlivých umělcích, a ve formě webové galerie, ukázat vybrané artefakty výrazných osobností místní scény.

Možný potenciál je tedy i doplňování kulturní informační mozaiky Litoměřic. Rádi bychom podpořili funkční model zapojení umělecké tvorby do života města formou zviditelňování kreativních umělecky orientovaných aktivit v regionu.

Naším záměrem je také dokumentace, archivování i zpřístupňování informací o umění i kritických reflexí. Výsledkem by měl být živý pravidelně aktualizovaný digitální archiv, dokreslující kulturní mapu regionu se zřetelem na etablované i marginální umění.

Zde jde především o sdílení Kubinstadtu, sdílení umění a informací i reflexí umění v litoměřickém regionu. Jde také o pozvedání významu umělecké tvorby, kterou chápeme jako důležitou pro zdravé fungování lidské společnosti, v našem případě zaměřené na Litoměřicko.

Image