Almanach Kubinstadt

 
 

Sborník Almanach Kubinstadt je knižní projekt jehož cílem je podpora a možnost prezentace regionálních umělců (ať už školených či amatérských), a pokus o aktivní zapojování tvorby do života města. Vytváříme potenciál pro nové veřejné aktivity prospěšné zejména umělecky orientovaným, kreativním lidem, ve formě ročenky (almanachu). Náš spolek cílí k jejich sdružování, vzájemné komunikaci a prezentaci jejich práce, potažmo též k propojování obyvatel našeho města skrze uměleckou tvorbu. Cílem tohoto knižního projektu je zejména rozšíření možností sdílení tvorby a informací o umění klíčícího v litoměřickém regionu. Zveme hosty a jsme otevřeni spolupráci s jednotlivými tvůrci i kulturními organizacemi.

Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří žánrově neohraničená část populace, nejen litoměřického regionu, která je aktivní v libovolné oblasti výtvarného umění (kresba, grafika, malba, prostorová tvorba, multimediální tvorba, atd.), a také kulturně orientovaná společnost.

V neposlední řadě je tento projekt přínosný i ve smyslu dokreslování kulturní mapy regionu, a to jak v profesionální, tak  neprofesionální i zcela amatérské rovině. Kritériem je kvalita umělecké práce, nikoli nutně školenost.


Citace


 

Online verze dosud vydaných almanachů

Almanach 2017/2018

Almanach 2016

Almanach 2015