Činnost sdružení

 
 

Rok 2009

Výstavy
  • Výstava Hindustán spící v komunitním centru Prádelna Holečkova 35, Praha Smíchov (19.1. - 23.2. 2009)
  • Výstava ASSteroidy v Komunikačním centru a galerii Školská 28 v Praze (srpen 2009)
Projekce
  • Projekce Střípky Hindustánu na Cestovatelském minifestivalu na sále Hospody na Střeleckém ostrově v Litoměřicích
  • Projekce Střípky Hindustánu v Karlových Varech
  • Projekce Střípky Hindustánu v klubu Okamžik v Litoměřicích
  • Projekce 864 ASSteroidy v klubu Okamžik v Litoměřicích
Dokumentační projekty
  • Rozhovor s umělcem Jaroslavem Hovadíkem
  • Záznam koncertu Niněra napříč žánry v kostele Nanebevzetí p. Marie v Litoměřicích
Multikulturní akce
  • Minijarmark Bassartu na několika místech v Litoměřicích v průběhu Vánočních svátků

Všechny tyto akce byly realizovány za přispění dobrovolnické práce členů ASSociace, laskavosti příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvkové organizaci Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Diakonii, a dále laskavosti klubu Jemafor, kteří poskytly prostory či spolupráci či výhodné podmínky pro jejich uskutečnění.

Dále patří dík jednotlivcům: Karlu Frantičku Tománkovi Miroslavu Valešovi, Jaroslavvu Balvínovi a Jaroslavu Hovadíkovi, Matthiasu Loubnerovi, Danu Kahudovi, skupině L´Arrache Correur, Ronu Meertsovi, Mariji Claas, a dalším za pomoc.