Marek Rubec

(1979) Narodil se v Litoměřicích. Studoval animovanou tvorbu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuje se hlavně tvorbě komiksů, ilustrací, ale i animovaným filmům. Zabývá se grafickým designem i volnou tvorbou. Na KomiksFESTu v roce 2013 zvítězil v soutěži Arnal o nejlepší komiks beze slov. Jako výtvarník a animátor spolupracoval například na seriálu Evropské pexeso pro Českou televizi a vytvořil několik autorských animovaných filmů a hudebních videoklipů. Své práce … Read More

Iva Červinková

(*1984) Studium UJEP Výtvarná výchova a Český jazyk a literatura. Teoretický zájem o fenomenologii města a krajiny; ve výtvarné tvorbě využívá prostorovou a konceptuální tvorbu s interaktivními prvky. V kombinované kresbě se propojuje s imaginativními světy textů, ať už fragmentů slovníků, novel, nebo básní.

Andere Seite Studio

(1974) Andere Seite Studio je dvojice litoměřických tvůrců Radka a Zdeňka Květoňových. Absolvovali společně na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Radek pokračoval Fakultě múzických umění v Praze (v ateliéru plenérové fotografie). Zdeněk na FUD ateliéru Digitální média u Štěpánky Šimlové. Absolvovali v roce 2006. V současné době vedou sdružení výtvarníků ASSociace Kubinstadt, z. s., a pracují na poli volného umění ve sdružení Andere Seite Studio (ASS). … Read More

Martina Košařová

(1975) Narodila se v Chodově u Karlových Varů. Vystudovala obor modelář porcelánu na SPŠ keramické v Karlových Varech a následně absolvovala v ateliéru fotografie Pavla Baňky na IVK (nyní FUD) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Spektrum její tvorby je široké. Pracuje s fotografií, kresbou, malbou, plastikou, grafikou, počítačovou grafikou a kombinací těchto technik. Různá média používá pocitově. V centru jejího tvůrčího zájmu je člověk jako jedinečná … Read More

Josef Matějka (Dřevmuž)

(1960) Autodidakt, „koukač“ nechodící se sklopenou hlavou. Tvoří a žije v Maškovicích u Ploskovic. Věnuje se tvorbě dřevěných objektů, šperků, aroma-amuletů, putovních holí. „Dřevo není protivník, kterého musím zkrotit. Je to přítel a spolustvořitel nové dimenze bytí“. Dřevo je jeho materiál, živá hmota, která se v jeho rukou probouzí do něžné spanilosti a duchovního rozměru. Umožňuje mu maximální souznění s energií hmoty (materiál) a současně ho propojuje s nedělitelnou … Read More

Ron Meerts

(1969) Narodil se v Buggenum, Nizozemí. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Utrechtu, absolvoval v roce 1997 jako sochař. Předtím se vyučil soustružníkem a prošel také speciálním svářečským kurzem. Ron Meerts je sochař, vyznačující se intuitivním přístupem k designu a inovativním využitím různých materiálů. Od roku 2008 žije a pracuje v České republicesadil se v Litoměřicích. Cítí se zde inspirován zdejší kulturou, lidmi a krajinou Českého Středohoří. Hlavním tématem jeho autonomních … Read More

Petr Hrůza

(1981) Litoměřický tvůrce, nyní žije ve Skalici u Litoměřic. Studoval na Univerzitě J. E. Purkyně výtvarnou výchovu a biologii. Po dvou letech studium dobrovolně ukončil. V současnosti je zaměstnán jako grafik v reklamní firmě v Roudnici nad Labem. Pracuje s různými médii. Tiskne linoryty, tvoří velké geometrické koláže, murální malbu, grafiku, objekty, a hlavně barevné šablonové obrazy.

Jaroslav Hovadík

(1935 – 2011) Byl neobyčejně plodný český grafik, malíř a sochař. Studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1952–1955), a v letech 1956 až 1957 navštěvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Na uměleckou scénu vstoupil jako malíř, grafik a autor objektů a asambláží. Od roku 1968 působil jako významný všestranný výtvarný umělec v Kanadě. Dále pobýval a pracoval v USA, ve Francii, v Německu a dalších zemích. Od roku 2008 až do … Read More

Jan Šalda

(1974) Fotograf minimalistických filozofických cyklů, většinou na jednodenní téma. Je autorem několika konceptuálních sérií obrazů vytvořených voskovými pastely. Své fotografie publikoval v časopise Fotograf a text v časopise Galeriena shledanou (#3, 2014). V roce 2016 vydali společně s Gregory diVinem sbírku básní a obrazů, nyní připravují další společnou knížku. Spektrum jeho tvorby zahrnuje analogovou fotografii, kresbu, malbu, poezii, haiku a deníky.